v.z.w.  Eyebus  a.s.b.l.

EYEBUS ... Prevention against blindness

 

LIDMAATSCHAP VOOR HULPVERLENERS

Oftalmologen, opticiens en optometristen, diëtisten kinesisten en lifestylecoaches kunnen ook lid worden.

Lidmaatschap bedraagt 100€ per jaar

Stort 100€ als lidgeld op de rekening van de VZW Eyebus met vermelding in de mededeling van: lidmaatschap, uw naam en e-mailadres. U bent dan automatisch lid en de VZW neemt daarna, via mail, contact met u op.

VZW Eyebus

OSCAR VAN KESBEECKSTRAAT 22 2800 MECHELEN.

Bankrekening: BE36 7310 4449 4881

Voordelen van lidmaatschap zijn:
 

 

Deelname aan onderzoeksprojecten, mogelijkheid tot multidisciplinair overleg voor een juiste diagnostiek.
  Voor oftalmologisch onderzoek: we werken met hoogtechnologisch medisch materiaal voor bio microscopisch onderzoek, uitvoeren van meting van de oogdruk, uitvoeren fundusscopisch onderzoek door middel van een non mydriatic camera, uitvoeren van een oogscan met OCT “optic coherent tomography”.
 

 

Voor tabakologen: bepalen van verslaving, meten van CO-gehalte in uitgeademde lucht, motiveren tot rookstop, positief bekrachtigen om te stoppen, informatieverstrekking over gezondheid, delen van de lijst van de tabakologen in de nabijheid van de patiënt.
 

 

Voor diëtisten en livestylecoaches: naast het geven van advies, verstrekken wij vrijblijvend de lijst van de diëtisten en livestylecoaches in de regio van de patiënt.


Wij werken met digitale gegevens, digitale monitoring en digitale verslaggeving aan patiënt en huisarts.
We streven naar het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en studies.

 

 

Copyright © VZW Eyebus